Esquelas

Enviar Pésame

(difunto)
(difunto)
(usuario)
(usuario)
Doña
MARÍA EGIDIA SOUTO CARREIRA

(Vva. de Antonio Otero Seigido)
Finou na súa casa de O Barral –Sancobade (Vilalba), o día 8 de Abril de 2019, despois de recibir os Santos Sacramentos e a bendición da Súa Santidade.

D.E.P.

Filla: María Rosario Otero Rouco.
Fillo político: Manuel Gato Pena.
Irmáns: Xulio Souto Carreira.
Irmáns políticos: Raimunda Domínguez Graña, María e Alfonso Otero Seijido e Ines Rouco.
Afillada da casa: Anxeles Souto Domínguez.
Afillado: Miguel Lodeiro Fraga.
Tia política: Francisca.
Sobriños: Xesús Funcasta, Alicia Rouco, Xesús Otero, Carmen Díaz e Manuel e Ines.
Bisobriños; María, Pamela, e Aldara (que foe a sua luz dos últimos tres anos), Noemi, Adrian e Ruben.
Primos: Dolores Souto, Alfonso e Begoña Rívas, Manuel Souto e outros.
Primos e demáis familia.
Pregan una  oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver, acto que  terá lugar o MERCORES día 10 as SEIS da tarde, desde o Tanatorio Rego e Carballes - Vilalba ata a Igrexa Parroquial de SANCOBADE - VILALBA, onde a continuación celebrarase a misa de funeral polo seu eterno descanso e seguidamente procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do Cemiterio Parroquial. Favores polos que anticipan as más expresivas grazas.

CAPELA ARDENTE: TANATORIO REGO E CARBALLES - VILALBA, SALA Nº 1.
O ROSARIO REZARASE AS NOVE E MEDIA.
POR EXPRESO DESEXO DA FINADA, PRÉGASE NON ENVÍEN FLORES,

NO SEU LUGAR PODEN FACER  DONATIVOS A CARITAS.

Rogamos una oración por su alma
Martes, 9 Abril, 2019
Vilalba