Esquelas

Enviar Pésame

(difunto)
(difunto)
(usuario)
(usuario)
Doña
MARINA RIFÓN CABARCOS

A FONSAGRADA
Finou o día 8 de novembro de 2020, aos 89 anos de idade, confortada cós Santos Sacramentos e a beizón da súa santidade,

D.E.P.

OS SEUS FILLOS: Marina, Inés, Nazareth, Dolores, Carmen e Jorge Díaz Rifón; FILLOS POLÍTICOS: Samuel, Nelson, Ángel e Reyes; NETOS: María e Carlos; Alba e Antía; BISNETOS: Martín e Carmen; IRMÁNS: Antonia, Francisco e José; IRMÁNS POLÍTICOS: Aurea e Edith; SOBRIÑOS, CURMÁNS E DEMAIS FAMILIA
PREGAN unha oración pola súa alma,
O funeral e enterro terá lugar o LUNS, día 9 de novembro de 2020, ás CINCO da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María da Fonsagrada e seguidamente a condución do cadáver dende o Tanatorio ao cemiterio parroquial.
CAPELA ARDENTE: Tanatorio Regueiro – Sala nº 1 - A Fonsagrada (Lugo).
NON SE RECIBE FLOR E DEBIDO A SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL NON SE RECIBE DÓ
SEGÚN A NORMATIVA VIXENTE OS VELATORIOS PODERÁN REALIZARSE CON UN LÍMITE MÁXIMO EN CADA MOMENTO DE VINTECINCO PERSOAS Ó AIRE LIBRE OU DEZ PERSOAS EN ESPACIOS PECHADOS E A ASISTENCIA ÓS LUGARES DE CULTO NO PODERÁ SUPERAR O 50% DA SÚA CAPACIDADE.

Rogamos una oración por su alma
Domingo, 8 Noviembre, 2020
Fonsagrada (A)