Esquelas

Enviar Pésame

(difunto)
(difunto)
(usuario)
(usuario)
Doña
MARIA JUSTA SEÑOR RANCAÑO

(VIUDA DE JOSE MARÍA COYA SEÑOR)
CASA DE COYA-GRAÑA DE CHAO DE FORNOS
A FONSAGRADA
FINOU EN RIBADEO, O DÍA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, ÓS 94 ANOS DE IDADE

D.E.P.

FILLOS: Manuel, Balbino e Eliseo; FILLOS POLÍTICOS: María del Carmen Rodríguez, María del Carmen Quintana y Susana Santamarina; NETOS: José Manuel, Andrés y Luis; NETOS POLÍTICOS: Ángeles Ana e Iria; BISNETOS: Daniel, Lúa e María; IRMÁNS: Joaquín (+), María Contemplación, Manolo (+) e Antolín.
IRMÁNS POLÍTICOS, SOBRIÑOS, CURMÁNS E DEMAIS FAMILIA.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia a conducción do cadáver que sairá dende o Tanatorio da Fonsagrada, o SABADO, día 14 de novembro de 2020, ás DOCE da maña, ao cemiterio parroquial da SAN ANDRES DE LOGARES e seguidamente o funeral de enterro na igrexa parroquial; favores que agradecerán.
CAPELA ARDENTE: Tanatorio Regueiro- sala nº1 – A Fonsagrada (Lugo).
DEBIDO A SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL NON SE RECIBE DÓ
SEGÚN A NORMATIVA VIXENTE OS VELATORIOS PODERÁN REALIZARSE CON UN LÍMITE MÁXIMO EN CADA MOMENTO DE VINTECINCO PERSOAS Ó AIRE LIBRE OU DEZ PERSOAS EN ESPACIOS PECHADOS E A ASISTENCIA ÓS LUGARES DE CULTO NO PODERÁ SUPERAR O 50% DA SÚA CAPACIDADE.

Rogamos una oración por su alma
Viernes, 13 Noviembre, 2020
Fonsagrada (A)