Esquelas

Enviar Pésame

(difunto)
(difunto)
(usuario)
(usuario)
Don
PEDRO LUIS LLANO PÉREZ

CASA MONGARILLO – SAN MARTÍN DE SUARNA - A FONSAGRADA
FINOU EN LUGO, O DÍA 1 DE XULLO DE 2021, ÓS 61 ANOS DE IDADE

D.E.P.

A SÚA MULLER: Monserrat Núñez Monjardín; FILLA: Lucía Llano Núñez; NAI: Josefa Pérez Cancio; IRMÁ: Teresa Llano Pérez; IRMÁNS POLÍTICOS, CURMÁNS E DEMAIS FAMILIA
PREGAN unha oración pola súa alma
A misa de funeral terá lugar o SÁBADO, día 3 de xullo de 2021, ás CATRO da tarde, na Igrexa Parroquial de San Martín de Suarna e seguidamente a conducción do cadáver dende o tanatorio a Velatorios Lucenses de Lugo onde á súa chegada será incinerado na intimidade familiar.
CAPELA ARDENTE: Tanatorio Regueiro – Sala nº1 – A Fonsagrada (Lugo).NO SE ADMITEN FLORES
EN CANTO A SITUACIÓN SANITARIA O PERMITA REALIZARASE UNHA MISA DE FUNERAL NA IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTÍN DE SUARNA QUE SERÁ ANUNCIADA POR ESTE MESMO MEDIO.

Rogamos una oración por su alma
Viernes, 2 Julio, 2021
Fonsagrada (A)