Esquelas

Don
MANUEL SAAVEDRA FERNÁNDEZ

CASA DE SAAVEDRA – FERREIRA DE ARRIBA - FREIXO - A FONSAGRADA
Finou na Coruña, o día 7 de agosto de 2019, ós 75 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos e a beizón da súa Santidade.

Recibir avisos

Alertas

Deseo recibir avisos sobre defunciones recientes por:
Recibir avisos de la zona de
A Coruña Lugo Asturias Pontevedra Ourense