Esquelas

Don
MANUEL SAAVEDRA FERNÁNDEZ

CASA DE SAAVEDRA – FERREIRA DE ARRIBA - FREIXO - A FONSAGRADA
Finou na Coruña, o día 7 de agosto de 2019, ós 75 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos e a beizón da súa Santidade.

Don
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ TEJEDO

CASA PEÑAMARÍA – SANTA JULIANA - A FONSAGRADA
Falleció en A Coruña, el día 19 de febrero de 2019, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Recibir avisos

Alertas

Deseo recibir avisos sobre defunciones recientes por:
Recibir avisos de la zona de
A Coruña Lugo Asturias Pontevedra Ourense